כח האמונה [#12810]

י"ז סיון התשפ"א

שאלה:

שלום רב, אחר ההודאה על השיעורים המחיים והמרוממים!
השאלה היא בדברי הגמרא מכות דף ח' גבי סותר כותלו לאשפה והרג-העמידה הגמ' דמיירי באשפה שעשויה לפנות בלילה וביום איכא דמקרי ויתיב, ולכן אינו מזיד.
האם שורש הסברא בזה קשור בכח האמונה, שהרי לכאורה בשכל-כיון דאיכא דמקרי ויתיב א"כ מהיכי תיתי שלא יצטרך להסתכל קודם ולבדוק שאין שם איש, רק מכח האמונה אפשר לומר שהיתה כאן אמונה בזה שאין כאן איש משום שרוב הזמן אין כאן איש.
תודה רבה

תשובה:

אינו נקרא "מזיד", כי זה לא זדון, זה חוסר אחריות ושמירה, אולם אינו זדון.

כיוון שעל דרך רוב אין שם אדם כלל ביום, עליו לחשוש, אולם אינו הופך למתכוון, זדון.