אמונה [#12892]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב רציתי לשאול 1. אם הרב יוכל לפרט מה העבודה הזרה בימינו בעם ישראל? ( ולא באומות שזה ברור. וכן מלבד מה שנקרא א-ל זר בקירבו יצר הרע) כמשה רבינו הזהיר בכל ספר דברים על עבודה זרה מה התכוון על הדורות שלנו? למשל מה זה אשרה בדורנו? וכן לא תעבדם ולא תשתחוה להם על מה מדובר? 2. לגבי בחירה חופשית, הרי אדם דתי הקב"ה עורר אותו לקיים תורה ומצוות, אז איך ניתן לו שכר על כך? ומדוע חילוני שהקב"ה לא עורר אותו להיות דתי כי רואים שהוא נשאר חילוני הוא יענש? 3. בנושא תפילה של ילדים, כיוון שהילד לא מבין את התפילה למשל מה זה לבקש דעת, השיבה שופטינו, גאולה משיח בית המקדש וכו.. איך אפשר לעזור לו להתפלל כך שהתפילה לא תהיה רק להגיד את המילים האם זה אפשרי לעזור לו להתחבר אל התפילה? שלא יתרגל להתפלל כך וזה יהיה מלומדה. 4. מדוע אהרון הכהן שלא היכה בסלע נענש? מה הכוונה לא האמנתם בי להקדישני לגבי אהרון הכהן שלא היכה ולא ידע שמשה רבינו יכה בסלע 5. איך הצליח קורח להשפיע על הנשיאים ולפגום במידת נשיא אם הוא לא היה נשיא, איך הצליח להשפיע עליהם? מדוע הסכימו לעשות את נסיון המחתות אם ידעו שאהרון הכהן הוא הנבחר? מדוע לא נשלחו הנשיאים לבדוק את ארץ ישראל ונשלחו אחרים במקומם יתכן והם לא היו חוטאים כי הם צדיקים? 6. איך יכלו דואג האדומי ואחיתופל לחלוק על דוד אם שמואל הנביא משח אותו והיה איתו לאורך הדרך? תודה רבה יישר כח

תשובה:

א. לשון החובות הלבבות (שער הפרישות, פרק ב) עושים "בטניהם אלהיהם". וכל דבר שהאדם עושהו עיקר ומסביבו נחוג כל חייו, זהו אלוהות בדקות. ב. כי היה צריך לחפש אמת ומשמעות לחיים, ואם היה מחפש בכוונה ישרה היה מוצא. לכל אדם יש בת קול פנימית שתובעת ממנו לחפש יותר אמת ויותר משמעות, והוא התכחש לה כי רצה בהנאה ועצלות. ג. להסביר לו באופן כללי את משמעות הענין, ואת הצורך בכך, ואת עומק החסר אם לא יושלם. ד. שאלה זו כבר שאלו הראשונים. עיין אבן עזרא (במדבר, כ, ח). ועיין רבינו בחיי (שם). ופירוש מהר"י קארו (שם, פרק כ, פסוק יב). ומלבי"ם (שם, פסוק ח, ופסוק יג). ואברבנאל (שם, פסוק א-יג). ה. כי בא מכח זרעו שמואל. כי סברו שמשה בדה מלבו, כן אמר קרח. המרגלים היו ניצוץ של השבטים, כמ"ש האריז"ל. ו. כל אדם יש לו "זה לעומת זה" של נפשו, וזה היו לעומת זה של דוד.