גדר ההיתר אינטרנט במשרדים [#12432]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

האם הרב סובר שגם במקום עבודה אין היתר כלל להשתמש באינטרנט?
האם יש בזה מדרגות של מהדרין ויותר מהדרין?
כפי הנראה בכל משרד ובכל עבודה וגם במשרדי ישיבות יש אינטרנט, עם רשימה לבנה. במקום העבודה של אשתי אין להם אינטרנט כלל רק איימיל ויש חדר אחד שבו יכולים להשתמש באינטרנט כשיש להם איזה צורך (אמנם גם מידי פעם גם הם משתמשים בו לקניית דברים ועוד דברים שאינם הכרחיים ממש רק דברים שמקילים על החיים…),
האם הרב סובר שזהו אופן של מהדרין דמהדרין או שיש לעשות יותר מכך?

תשובה:

לומר מותר איני יכול, כיוון שהוא מכשיר שיש בו סכנה מכל צד.
בוודאי שיש לעשות יותר מכך. וכל המושג מהדרין או אף מהדרין מהדרין אינו
שייך בשימוש בכלי זה שהוא טריפה!