דבקות [#12896]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט”א.

הרב הזכיר באחת מדרשותיו, שאדם הראשון בגלל שראה שלכל החיות יש בת זוג, אז גם הוא ביקש, והקב”ה נתן לו, אבל רצון השם שלא היה מבקש, כי מצד האמת לאמיתה הקב”ה היה צריך להיות הבן זוג שלו, במרכאות ולא במרכאות, כלומר :כמו שהבנו מהרב, שאדם הראשון היה דבק בקב”ה יחיד ליחידה וזהו . האדם הראשון לא צריך היה יותר ומלימוד התורה לשמה היו תולדות רוחניים,
אז השאלה היא קודם כל אם הבנתי נכון? ואם כן אז לא הבנתי הרי המצווה הראשונה זה פרו ורבו ומילאו את הארץ משמע ילדים וזה אפשר רק עם בת זוג שמביאים ילדים גשמיים לעולם , וגם התכלית רצון השם הוא לעשות לו דירה בתחתונים זה התענוג של הקב”ה בדווקא, אז איך זה מסתדר אם מה שהרב אמר ?

תודה רבה לכבוד הרב על המענה לשאלות

תשובה:

אילו היה חי בעולם רוחני, מצות פרו ורבו הייתה באופן רוחני, כמ”ש רבותינו שהעוסק בתלמוד תורה מחדש חידושים, מקיים בזה בחינת מצות פרו ורבו, הולדה בתורה, הנקראת “אשת חיל”, האדם הזכר והתורה הנקבה.

אילו לא חטא, עצם האפשרות לחטוא וההחלטה לא לחטוא זה גופא שורש שלמות דירה בתחתונים, ואזי לא היה צורך להיכנס בפועל לתחתונים באופן של פרטות אלא בדרך כללות, ובאופן של שלילה.