המחלוקת בישיבת פוניב’ז – האם יש לזה שורש פנימי יותר עמוק ממה שרואים בחיצוניות. [#12946]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

בס"ד

שלום וברכה כבוד הרב !

אשמח מאוד לדעת האם בכל נושא המחלוקת שיש בישיבת פוניב'ז - יש לזה איזה שורש פנימי ועמוק מלבד מה שרואים בחיצוניות הדברים.
כי לכאורה בפשטות הדברים נראים כאינם טובים שנובע מתוך איזה מידות רעות וכדומה וכמובן שאין לי שום רשות לדבר כך כי אין אני מגיע לאפס קצהו ולגדולה של הצדיקים והתלמידי חכמים העצומים שנמצאים שם אבל פשוט אני נשאל מאנשים ואיני יודע כי בצורה פשוט אני צריך לומר למי ששואל שהתנהגות כזו אינה בסדר וודאי שאין זה רצון אבל לי לכשעצמי ברור הוא שיש לזה איזה שורש פנימי עמוק יותר ממה שרואים בחיצוניות הדברים ואשמח מאוד אם הרב יוכל לכתוב לי על זה איזה הסבר מניח את הדעת.

תודה רבה

תשובה:

בדור האחרון כל כח הרע יוצא לפועל, כמו שהרחיב לבאר בדעת תבונות, ואזי נתגלה בכל הקומה, זה לעומת זה עשה אלקים. ובשורש בקדושה, זה בחינת "תורה אחת" תהא לכם, ובהתפשטות נעשה שנים, "תורתי", תורה שבכתב ותורה שבע"פ. והוא השורש הדק לחלוקה בתורה. וכשנתפשט יותר נעשה ב' אופנים, שני דינים בכל ענין. וכשנתפשט יותר נעשה ספק או מחלוקת, כמ"ש שמחלוקת ראשונה לסמוך או שלא לסמוך.

וכשנתפשט למטה לקלקול נעשה מחלוקת בפועל, ויונק ממחלוקת של תורה, כמו שנאמר את והב בסופה, בתחילה נעשים אויבים זה לזה ואח"כ נעשים אוהבים, וכשלא זוכים נשארים אויבים זה לזה, ומשתלשל בפועל למעשה, במידות רעות והוצאתם לפועל.

ובחינת מחלוקת זו שורשה הדק במחלוקת יוסף והאחים, ולא יכלו דברו לשלום, והשליכהו למקום נחשים ועקרבים. והיא המונעת את חיבור תרי משיחין, בן יוסף ובן דוד, ומעכבת הגאולה.

אלא שבשורש זהו מחלוקת לשם שמים, ובענפים להיפך. ויונק מעלמא דפירודא, ששורשו יום אידם ודגלם, היפך דגלו עלי אהבה.