השתדלות לפו”ר [#12914]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

לכבוד מורנו הרב שליט”א.

אחד מיושבי ביהמ”ד שואל כדלהלן: הוא ורעייתו בע”ת, נישאו בגיל מבוגר יחסית, סביבות גיל 32, נשואים כבר כ 5 שנים, וכבר עברו שני שלישים מן העשור הרביעי לחייהם, בתחילת נישואיהם זכו בילד אחד ב”ה, וכעת ממתינים לישועת השם. ועתה נפשם בשאלתם, א. האם מחוייבים הם להשתדל אצל יועצים או אצל רופאים כדי לזכות לעוד פרי בטן, ולקיים מצוות פו”ר, או שעליהם להמתין, והשי”ת הטוב בעיניו יעשה. כי לפי מס’ שנות נישואיהם אולי לא היה להם לפעול, אך לפי גילם המתקדם ליבם נוקפם, שמא חל עליהם חובת השתדלות לקיים מצוות פו”ר, ואין להם להתרשל? ב. אם הם בחובת ההשתדלות, מהי ההשתדלות הרצויה, האם די בבדיקות ביוץ מידי חודש, או שיש לפעול יותר מזה? ג. האם גדר חובת ההשתדלות בזה שווה לכל השתדלות ברפואה, או שמצוה שאני?

יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, ושכמ”ה.

תשובה:

אין חיוב. החיוב, מצות נשיאת אשה, ומצות עונה, כל שהיא ראויה ללדת. ועיין שו”ת משנה הלכות (ח”ז, סימן רמ).