כלי מדיה [#12903]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

א) אם אני רואה מישהו שיש לו מכשיר חכם האם יש לי לדון אותו לכף זכות שאינו משתמש בו באיסור או עכ"פ שיש לו צורך להחזיק דבר זה ברשותו? ב) איך לא ל"דון" ולא "לשנוא" מישהו שיש לו מכשיר חכם עם אינטרנט? האם יש לרחם עליו או לשנוא אותו כמי שבוחר דרך רעה ועושה עבירות בפרהסיא (ובפרט משום שיש עבירה להשתמש בו ברבים מחמת חילול ה', שעדיין איסור זו עומדת ואינו תלוי לכאורה בהנהגת הדור אלא הוא דבר עצמי. ג) האם מכשיר חכם שאינו יכול להתקשר לאינטרנט ג"כ נכנס לנושא של "חיבור לשער הנו"ן דטומאה" כיון שעצם קניית דבר זה ברשותו הוא פירצה וקירבה להנחש? ד) האם פלפון כשר (הכוונה לכל פלפון שאינו מכשיר חכם או אייפון), שיכול לקבל ולשלח "טקטס" (מודעות) וכ"ש אם יכול לקבל תמונות, האם זה ג"כ בכלל חיבור לשער הנו"ן דטומאה? ה) האם האירגונים שעוזרים בנ"א ליתן סינון על הפלפונים שלהם, האם הם מצילים כלל ישראל או אדרבה זהו מכשול גדול לרבים כיון שעי"ז נותנים הכשר לדבר? ו) ככל שאני קולט היטב את דברי הרב שאינטרנט ומכשיר חכם הוא חיבור לשער הנון דטומאה אני מרגיש שאני חי בעולם של גהנים, כאילו שיש תנועת השכלה שגורם כ"כ ירידה לכ"כ נפשות ואפי' לחשובים. האם הרגש זה נכון או שזהו מבט שלילי יותר מדאי שאינו מבט בריא?

תשובה:

א. לא צריך "לדון" כלל, למה לך לדון אותו? ב. צריך פחות להתעסק במה אחרים עושים, ולעסוק בעולם הפנימי. וכאשר בכל אופן הנפש פונה לחוץ, יש לרחם. ג. אם אין חיבור כלל זה פרצה וקרבה לנחש, אולם לא חיבור. ד. מ"ט של הנו"ן ולא נו"ן שבנו"ן. ה. מצילים מעט, ומאידך מכשול גדול לרבים, וגדול הקלקול בהרבה מן ההצלה. ו. נכון!