צדקות [#12945]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

שבוע טוב,
השבת נתקלתי בספר אודות צדיקים נסתרים. מהסיפורים על הצדיקים, התרשמתי שישנם שני תחומים בהם הם השקיעו את כל כוחם: שמירת היסוד וייחוד השם.
רציתי לשאול את הרב בהקשר זה מס’ שאלות:
1. האם כך הוא הדבר? האם שני יסודות אלו משמעותיים ביותר בבניין האדם? אני כותב זאת מפני שלא ‘חונכנו’ בישיבות לשים דגש על יסודות אלו, אלא על לימוד תורה. אם הדגש הנרצה הוא על יסודות אלו, הרי שהם מחייבים אורח חיים מותאם.
2. איפה לומדים להיות צדיק? אני מבין שהשאלה נשמעת במבט ראשון ‘מוזרה’, אבל אם מתעמקים בזה, מבינים שמן הראוי ואף מוכרח היה לאפשר למעוניין בכך סדר עבודה בדרכו להיות צדיק. האם יש מי שילמד זאת?! ואם לא, כיצד מצפים מאדם להגיע לכך? אולי – הקב”ה מסובב את הדברים כך שמי שמקדש את עצמו – מגיע לאנשים הנכונים שמסייעים לו להוסיף קדושה על קדושה?
3. מי שמבקש להיות צדיק, במה עליו להתמקד, ועל מה עליו להתפלל לד’?

תודה.

תשובה:

א. כן.

ב. עיין בספר בטוב ירושלים, דרכי ההשגה ועוד, שליקט רבות מדברי רבותינו באופן נפלא ויקר!

ג. כנ”ל אות ב’.