רמזים בתורה [#12879]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

תודה לך אדמו”ר על כל מה שאתה עושה למען כלל ישראל ואני
רציתי לשאול את הרב אם חלק מהרז”מים שעלו לראשי תקפים

תכלית = כלי ת״ת זה בהתייחס ליקוטיי מוהראן 18 שלכל דבר יש תכלית והעולם נוצר עם רחמים ותפארת

שמי הויה =שלום

בית הלל ובית שמאי = ב״ה וב״ש = (ר״ת) ברוך הוא וברוך שמו

דמיון = דם יון (מהות של יון דמיון

שמחה + 1 = זרע לבטלה (secret of opposites)

דרך הויה = נר

פרד = בלי ס של סוד רק עולם הפירוד

הלל שלם = משיח בן דויד +1

גוף ונשמה = תמים

תפלה = בטחון + אמת

תשובה:

נפלא מאוד, כדאי להמשיך. אולם להוסיף הסבר פנימי בכל רמז, כפי שעשית בחלק מן הרמזים, ולהרחיב. כי הרמז הוא “כלי”, וההסבר הוא “אור”.