רפואה עם תהילים ושמן ומלח ועוד [#12932]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

(א) שמעתי מבני שראה בספר הנקרא “שמומי תהילים” שמדבר על אמירת פרקים מסוימים בתהילים בבעיות מסוימות ובקצת מקרים לכוין איזה שמות הק’. ובקצת מקרים,הספר אומרת שיש לאמר התהלים אצל שמן זית ומלח ואז לערב השמן ומלח וליתן על מקום הגוף שכואב לו. בני עשה לי מעט מזה והדבר נפעל באופן מפליא. השאלה הוא, האם מותר לעשות זה או שזהו השתמשות בתורה לצורך רפואה או השתמשות בכתרה של תורה שהוא אסור לצורך הנאת עצמו?
(ב) והנה בהקדמה להספר הנ”ל כתוב “ידוע לכל העמים ששם ה’ נקרא עלינו, מגבהיו המרומים נתן לנו את התורה, והתורה היא כולה שמותיו של הקב”ה ומצלת אותנו ממקרים רעים, כמו שנאמר במשלי פ”ו פסוק כב. ואח”כ הספר הביא תשובות הרשב”א סי’ תיג, ואח”כ הביא תשוב של הריא”ץ שאם אדם יש לו קדחת אז יש לו לומר לחש עליו ואז הוא נרפא מהעולמות של תורה. האם זה רק תפילה או שדבר זה אסור?

תשובה:

א. מותר. זוהי השתמשות בהתפשטות הארתה של תורה.

ב. מותר, כן נהגו הרבה מחכמי הדורות.