שאלה בנוגע לברכת המזון [#12893]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

ישר כוח על הספרים הנפלאים שלך!

יש לי שאלה בנוגע לברכת המזון.

אנחנו אומרים נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. אני מבין שהשם הוא כולו טוב. אבל עכשיו כשהשם יצר הכל, האם זה חסד שהוא נותן אוכל לכולם? נראה שזה ההפך מחסד אם הוא לא ייתן אוכל לאחר שיצר את כולם. כמובן שאני מבין שזה חסד שהוא עשה את האוכל טעים וכו ‘, אך נראה כי מתן של מזונות בסיסיים הוא דבר שה’ יעשה כיוון שמצפים שאם ה ‘ייצור אנשים שהוא ייתן להם אוכל לחיות. החסד כמובן הוא שהשם יצר אותנו וכו’, אך נראה כי האזכור הספציפי של מזונות בסיסיים אינו משתלב עם המילה חסד.

בכבוד הרב

תשובה:

אמרו חז”ל, מאן דיהיב חיי יהיב מזונא. מי שנותן חיים נותן מזון. אולם כביכול הוא יכול לא לתת המשך לחיים לאדם והרגע ימות, ולא יהא צורך יותר במזונות.

ויתר על כן, על דרך כלל כמעט ללא יוצא מן הכלל, הקב”ה נותן מזונות יותר ממה שמוכרח לאדם, וזהו בודאי חסד.