שיכולים לדעת על אחרים פרטים אישיים [#12891]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

יש אנשים שיכולים לדעת על אחרים פרטים אישיים

על ידי שמוסרים להם שם ותאריך לידה והם אומרים גם עתידות, ומעשה שאני מכיר באופן אישי
על רב שהיה עונה ברדיו, ואמר לאשה כמה יוולדו לה ומה יוולד, וכמו שאמר כך היה, והשאלה מהיכן הם שואבים את הידע הזה? נראה שלא בהכרח הם אנשים גדולים,
יישר כח

תשובה:

מי שאינו מחובר בקדושה באופן פנימי, על דרך כלל יונק מקליפת נוגה שפעמים דבוקה לקדושה.