ארבעה אפשרויות כידוע מדברי הרב וכן מעץ חיים וש”ש [#13142]

ג' תמוז התשפ"א

שאלה:

לכבוד מורינו מורה דרכינו הרב שליט”א.

יש הכרה בה’ דרך ארבעה אפשרויות כידוע מדברי הרב וכן מעץ חיים וש”ש.

  • רשימו קודם בריאת העולם.
  • אור הסובב אחרי החלל.
  • ע”י הקו.
  • התכללות לא”ס דרך הקו.

לכאורה הקו שמסובב זה דרך התורה.

אדם שיונק אור ה’ מהרשימו ע”י אין עוד מלבדו או מאור הסובב, ורואים שיש לו אמונה, ומאידך חי בחיי הפקרות מצד הגבולות התורה, האם זה דמיונות, או שיש כאן יניקה אמיתית שהרי גם לאומות העולם יש יניקת אמונה אפילו שלא קיבלו את התורה.

א. ואם כן, כיצד אדם יהודי שמרגיש ממש את האמונה ויכול לדבר על אמונה חושית מחזיק מכשיר טמא. האם זה דמיון או יש במה שהוא אומר אמת.

ב. האם אפשר לקבל ממנו תורה ועבודה ומוסר ודרך להרגיש את ה’ (לנשים), או שיש בזה המשכה ממקום אחר לא נכון וזה כמכחיש פמליא של מעלה או הגדרה אחרת, איך אפשר להעמיד הגדרתו?

ג. האם מותר לקבל ממנה תורה כי אומרים שמתחזקים ממנה. וכך היה המעשה שאמרו שיעור לאמונה מאשה שנראית צנועה וצדיקה שהסבירה בטוב טעם את האמונה החושית והתבודדות לפי כל הספרים, ובסוף השיעור הוציאה מכשיר טמא, ויש לה מספר טמא שמוכיח שיש חיבור, האם מותר או אפשר לקבל ממנה או לא, ומה הגדרתה.

תודה רבה על אור הדרך שהרב מאיר לנו.

תשובה:

א. לפעמים דיבורי האמונה הם מכח “ניצוצות” מן האור שנפלו. ולפעמים דיבורי האמונה מכח אור מקיף ולא ששורשו באור הסובב, ולא באור הפנימי, ולכך אינו מתיישב היטב בכלי. ופעמים זהו במדרגת אור וחושך משמשים בעירבוביא, כמו שהיה תחילה ביום ראשון למעשה בראשית. וזה מדרגת הזמן השתא, אור וחושך משמשים בעירבוביא, ולכך הכל מעורב ומבולבל (אולם בשורש היה עירוב עליון דתיקון, ואכמ”ל).

ב. אין לקבל תורה ממי שנמצא במצב זה של אור וחושך משמשים בעירבוביא.

עיקר גילוי התורה בעוה”ז הוא במדרגת קו שנמשך מאור א”ס.