אדם נברא יחידי [#12966]

ה' תמוז התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א
יישר כח על כל מה שאני מקבל מהרב שליט”א
אני רוצה לשאול איך אני צריך להיות התפיסה שלי על עצמי שהרב מדבר הרבה פעמים שאדם נברא יחידי ואדם היא יחידי ואין לו אף אחד בעולם כמו שה’ אחד כן האדם היא חלק אלוקי ממעל וזהו ההרגשת היחידי של האדם וזהו היחידה של האדם השאלה שלי דהא בזוה”ק אי’ דאדם היא פלג גופא א”כ נמצא דביחד אם אשתו היא אדם אחד א”כ האם זה אמת שמה שהיא יחיד היא רק ביחד אם אשתו.

תשובה:

תחילה נברא זכר, והנקבה הייתה לחד מ”ד זנב בלבד, וא”כ היה יחידי. כן מבואר בקבלה שבפנימיות הוא יחידי ממש, ורק במדרגות נמוכות יותר יש נקבה גמורה בפועל.