אמונה [#12984]

ה' תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול מספר שאלות בקשר להרוגי מלכות ויוסף הצדיק
1. מדוע אם יוסף מחל לשבטים והם התחרטו והתקבלה תשובתם והם התאחדו לגמרי זה לא הספיק?
2. מדוע המוות של הרוגי מלכות מכפר ולא תורתם הגדולה שאין כמוה? הרי התורה מכפרת על כל החטאים בשורש? (דוגמת צאצאי עלי שלא כופר בשום דבר מלבד התורה)
3. האם עשרת הגדולים האלה לא הצליחו בחייהם למחוק את החטא הזה מהשורש? וכן שאר הצדיקים דוגמת חיבור משה רבינו ויהושע בן נון שקדמו להם לא הצליחו בכך?
4. מדוע לא הומלך דוד ביחד עם שאול כמשיח בן דוד ובן יוסף ביחד וכך היה נגמר התיקון?
5. מדוע הקב"ה נתן שימותו עשרת הרוגי מלכות אם הדבר גורם חילול ה' עצום, שכאילו רומא יכולה לשלוט בגדולי התורה הענקיים ביותר? האם חילול ה' לא יותר חשוב מאשר התיקון שיעשה על ידם?
תודה רבה יישר כח

תשובה:

השאלות רחבות ואשיב בקצרה ממש.

א. מנא לך שהתחרטו חרטה גמורה? וכבר אמרו בשלהי יומא, שחילול ה', מיתה מכפרת, ולא סגי בתשובה.

ב. תלוי בשורשים, יש זיכוך ע"י ריבוי אור, ויש זיכוך ע"י ביטוש הכלי. וכבר נחלקו רבותינו בבעל תורה שפגם האם כל תיקונו ע"י תורה או נצרך סיגופים. ומחלוקת, היינו שתלוי בשורשי הנשמות.

ג. כל אחד עושה חלקו בתיקון, זה המבנה של כל הבריאה, שעל כל אחד לעשות חלקו.

ד. כי עדיין לא הושלם התיקון הראוי.

ה. בכל ייסורים נראה צד חילול השם, זו תורה וזו שכרה? ויעויין ברמח"ל שביאר סוד התיקון הגנוז בשריפת התורה.

ובלשון של נפש, החסרון והצמצום יתר, גורם צמאון לאלוקות, בבחינת אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.