גאולה [#12972]

ה' תמוז התשפ"א

שאלה:

א) האם יש מקור שיהא רקידה גדולה בביאת משיח?

ב) אם המשיח יבוא האם מבטלין ת”ת לקראתו?

ג) בתקופת הקורונה הרב אמר שאם א’ עבר תקופה זו כראוי להגיע ליחידה בתוך הבית אז הוא יזכה לקבל פני משיח. אם האדם חושש שהוא לא הגיע ליחידה שלו ולא זכה לקרבת ה’ יתירה ע”י תקופה הזו האם יש לו דרך לקבל פני משיח או שכבר איבד את זכותו לקבל פני משיח?

ד) גילוי הבעש”ט היה התנוצצות של גילויי המשיח וא”כ בביאת משיח האם יתגלה אותם גילויים לכל או שיהיה גילוי שונה? ואם יהיה גילוי חדש, האם עכשיו יכול להבין את הגילוי הזה או להגיע איליו (עכ”פ בהארה)?

ה) מהו “משה עם תרי משיחין”, הם משה כולל שניהם (מב”י ומב”ד) וא”כ איך שייך שיבוא משה וגם מב”י ומב”ד.

ו) האם מב”י יש לו נשמת יוסף ומב”ד יש לו נשמת דוד?

ז) כמובן שגילוי משיח בן דוד זהו תכלית הכל (אין הגמור) אמנם צ”ב דתמיד הרב מארנגנשטערן מבאר שמשיח בן דוד הוא כתר דאריך ומשיח בן יוסף הוא כתר דעתיק, ועתיק גבוה מאריך וא”כ נמצא הגילוי של משיח בין יוסף הוא העיקר. ולפי דברי הרב שמשיח בן יוסף מאחד הנבראים ומשיח בן דוד יקשר כולם לא”ס אז צ”ב ביותר דלכאורה כל תכלית אחדות הנבראים (ע”י מב”י) הוא רק לגלות אחדות הנבראים בא”ס (ע”י מב”ד).

וכאן המקום להודות להרב על שהרב שליט”א תמיד מטהר כלל ישראל ובפרט הצאן קדשים מכל נדנוד של חטא ובזה הרב מזכה אותנו לחיי נצח ע”י ההסבר הנפלא בכל פרט ובפרט של כל נושא, מתוך אהבת ישראל לכולנו נשמת ישראל.

תשובה:

א. כן.

ב. כן. אולם בפנימיות ביאתו הוא אור חדש של תורה, מאור שבתורה. ולכך בחיצוניות נראה ביטול, אולם בפנימיות אינו ביטול.

ג. אם לא עכשיו אימתי, עכשיו הזמן, ברגע זה.

ד. יהיה גילוי של הפשיטות המוחלטת, שהיא שורש לכל ההרכבות, וכל אחד ישיג את הפשיטות לפי ערכו, ואת תולדותיו, ריבוי ההרכבות לפי ערכו.

ה. חיבור ג’ קווים. בן דוד – ימין, משה – אמצע, בן יוסף – שמאל. ובסוד קו אחד, זהו בן דוד.

ו. כן, והם שורש נשמה של יוסף ודוד.

ז. כבר שוחחתי עמו כמה פעמים בארוכה בענין זה, והוא סבור שבשורש משיח בן יוסף גבוה ממשיח בן דוד. ודעתי להיפך, וכן שמשיח יוסף מאריך, ובן דוד עתיק.