מדע ורצון חופשי [#12919]

ה' תמוז התשפ"א

שאלה:

כבוד הרב,
ככל שאני לומד יותר על מדע כך אני מאמין שחוקי המדע, כפי שאנו מבינים אותם, אינם אמיתיים ומטרתם לתת לאדם רצון חופשי ותחושה שהוא מבין את העולם ויכול לשלוט בסביבתו. זה נכון? האם זה חל רק על יהודים שכן כתוב שהיהודים נוצרו מעל הטבע? אם זה נכון, עד כמה זה נכון, האם זה תלוי ברמת האומה של האדם או במשהו אחר? איך אפשר להגדיל את המידה בה הוא חופשי מחוקי המדע, אם זה רצוי. אם אדם משתחרר מחוקי המדע, מה דווקא בתורה עליו להתייחס למעט אחר עין עוד מילבדו? האם יש משהו ספציפי שיצרף אותו יותר להאשם ולאמס וישחרר אותו מחוקי המדע. ברור שיש כמה חוקי טבע שנמצאים שם למטרה שנועדו ללמד אותנו שיעורים יקרי ערך על האופי הכללי של הבריאה. ברור כי האשם מממש חוקי טבע מסוימים, כך שאדם וחברה יכולים להיראות בהתקדמות.
תודה לך הרב, שהקדשת זמן לענות על שאלות וללמד את תורת האשם.
בריאות טובה לרב ולמשפחתו.

תשובה:

אומות העולם כפופים לחוקי הטבע, אולם ישראל למעלה מן הטבע בשורש הויתם ונשמתם. וככל שהאדם דבק במדרגת ישראל שבו, כן יוצא מגבולות הטבע.

ובלשון של עבודה בנפש, ככל שכופה טבעו, טבע מידותיו, כן זוכה ללמעלה מן הטבע, כי במידה שאדם מודד מודדים לו.

ויתר על כן, כאשר זוכה לדבוק באור נשמתו, משם מקבל הארה ממקום שלמעלה מן הטבע.

יתר על כן, כאשר דבק באין עוד מלבדו, שאין כח ושליט אלא הוא, ולפניו הטבע ונס הכל שווה, כן מאיר לו אור זה בנשמתו. ופעמים אף למעשה בלבוש חומרי בגוף. והדבר תלוי בשורש הנשמה ובזיכוך החומר.