שמירת עיניים [#12925]

ה' תמוז התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א
אין מילים להודות על מסירותו של הרב לענות על השאילות, תהי משכורתו שלימה מן השמים בכל מילי דמיטב לו ולמשפחתו ברו"ג.
רציתי לשאול מהי הדרך הנכונה בהליכה ברחוב, בשכונות חרדיות, במשך הרבה שנים נהגתי ללכת עם ראש למטה, אך הדבר מעיק ומקשה עלי, לא הצלחתי לברר מתוך הסוגיא האם יש חיוב לילך כך כשמצויות נשים הע"י, האם כך ההלכה או עכ"פ ההנהגה הראויה, או דילמא "אין דרכן של בנ"א להתבונן בדרכים" ויש ללכת רגיל וכמובן להזהר מהסתכלות, אציין שאני כפי הנראה הרבה יותר רגיש בענין זה מרוב האנשים.
תודה רבה

תשובה:

אם אינו מהרהר בהם, ומיד שרואה מסיח דעתו לענין אחר, אין איסור, כי ליכא דרכא אחרינא, אולם ראוי לעשות כן, באופן שמאוזן עם שאר חלקי נפשו, כי פעמים גורם לחוסר איזון בנפש.

אולם אם גורם לו להרהר בהם, חייב להוריד ראשו.