אדם יכול לקיים את רצון ה’ בשלימות אם ימצא כוחותיו? [#13100]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
על פי התורה הקדושה, בורא עולם נתן לכל אדם נסיונות, וגם כלים לעמוד בניסיונות, ואם אדם ימצא את הכלים שלו הוא יקיים את רצון ה' בשלמות מצידו בגלגול הזה (הכוונה ללא קשר לפגם חטא אדם הראשון שנמצא בכולנו, ובגינו יש בעל כורחנו ערבוביא של טוב ורע בכל מעשה שזה יכופר בעיכול בקבר והמיתה). האם זה נכון?
בעלי בלבל אותי ואמר לי שלפני בריאת העולם התורה אמרה לה' שלא יברא את האדם כי וודאי יחטא, ואז ה' אמר בראתי תשובה. איך יכול להיות שה' מעיד על אדם אם יחטא אולא? הרי יש בחירה והכל משמיים חוץ מיראת שמים. והאם האמרה הזו של בעלי בשם התורה היא מדוייקת בכלל? כי איך יתכן שמצד אחד ה' אומר מה שכתבתי למעלה, ומאידך אומר וודאי יחטא?

תשובה:

כן, אולם תמיד יש חסרון ולו קל, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא!

זו שאלת ידיעה ובחירה שדנו בה רבותינו, ולקטנו מעט מענין זה בספר להב אש.