דע את ביטחונך/דע את גאולתך – רצון [#13098]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום רב,
אבקש לשאול:
אני עובד על קומת הרצון כחלק מעבודתי על אמונה וביטחון. אני לומד באופן עיוני ומעשי את סדרת 'דע את ביטחונך', וכחלק מהעבודה למעשה, אני עובד על יצירת חפיפה בין רצונו ית', לרצוני שלי (כמש"כ הרב בשיעור השלישי).
בסדרת 'דע את רצונך', הרב מנחה את הלומדים לעמת בין רצון רוחני מרכזי לבין רצון חומרי שולי, שהוא היפך הרוח - וכך לקעקע אותו. קעקוע הרצון החומרי - מעצים את הרצון הרוחני, הטבוע בכולנו.
אני מתקשה בביצוע בפועל של העימות בין הרצונות. האם הרב יוכל לתת דוגמא מעשית, מפורטת, כיצד לפעול זאת? האם יש לפעול בקומת המחשבה בלבד? ז"א, להרהר בשני הרצונות ומתוך ההרהור 'לבכר' את זה הרוחני? האם, כמו שכותב הרב במקומות שונים, על האדם להוציא בפה את הרהוריו בנושא (כמו שכתב הרב בס' בלבבי משכן אבנה, ח"ב)? האם הדרך היא אחרת..? ובכלל - מתי יודעים אם הרצון החומרי חדל מלאיים על הרצון הרוחני?
אציין לפני הרב שזמני מוגבל ואני מסור לעבודה רוחנית מקבילה - גם היא בתחום האמונה והביטחון (התבוננות בכך שהקב"ה מקיים ומנהל את העולם, כמש"כ הרב בסדרת דע את ביטחונך, שיעור ראשון, כמדומני). עוד אציין שאם לדעת הרב - עבודה על קומת הרצון משמעותית ביותר, אדחה את העבודה המקבילה.

תודה ורוב ישועות!

תשובה:

דוגמא: אם עכשיו יש לי שעה פנויה, מה הייתי רוצה לעשות – רצון רוחני ורצון גשמי זה לעומת זה. וכן אם היה לי עכשיו מליון דולר, מה הייתי עושה עמו?

כדאי להוציא בפה.

כאשר המושכל ראשון הוא רוחני! מושכל והרגשה!