הנהגות הציבור החרדי לגבי הנגיף [#13062]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א,

הרב דיבר על ענין הנהגות הציבור החרדי לגבי הנגיף,מצד הדין ומצד המוסר וכו. אבל שאלתי היא מה פשר הדבר ל"המציאות", היינו למה באמת (עכ"פ פה באמריקה) רוב החרדים (בקהילות הגדולות, הקהילות מחוץ לברוקלין ולייקווד ומאנסי, רוח אחרת היתה להם) לא נהגו כדעת רוב הרופאים. ואף כשרבם הורה לנהוג בזהירות, הרבה לא עשו כן. (אגב, רב אחד שלא הזהיר עדתו ליזהר מודה לי בפה מלא שבאמת חשש מאוד מהנהגת עדתו, אלא שחשש שאם ימחה, יעזבו אותו וילכו לשטיבעל אחר, ואז לא יוכל כלל להשפיע עליהם לטוב. אמרתי לו שאם הוא מפחד מהם באופן זה, כבר עכשיו אינו משפיע עליהם). מה פשר הדבר שהרבה מאנשי שלומינו בחרו בדרך זה? אחד אמר לי שזהוא מפני שאנו חכמים יותר. אבל לכאורה קשה לומר כן, שגם האזרחים הגרועים ביותר (ואין לפרט) נהגו כן. אומרים שזה קשור להנהגות הנשיא טרמפ שאהבו אותו מאוד, אבל לכאורה אין זו כל התשובה. ילדמדנו רבינו.

תשובה:

ישנם כמה סיבות, ואזכיר מעט. א. חסור אמון בממשלות וכדו'. ב. צורת חיים חברתית שקשה מאוד לקבל צורת החיים עם שמירה מהנגיף. ג. צורת חיים של רגילות להסתדר עם הרבה מעכבים והתנגדויות באופן של תחבולות, עקב המצב בעולם ביחס לשומרי התורה. ד. צורת חיים בפרט בשנים האחרונות שיש הרבה שמועות, הכל מבולבל. ה. אמונה ובטחון בה', פעמים נכונים ופעמים לא מדויקים למדרגת האדם.