חולשה [#13099]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

בס"ד
לכבוד מורנו ועטרת ראשנו.
רציתי לבקש אם אפשר שהרב ייתן כמה עצות מעשיות ופשוטות לחיזוק הגוף והנפש ?
במקרה שלי זה שאני אב לכמה ילדים רכים, והרבה מן הזמן מרגיש תשישות נוראה, וחלישות ועייפות עד כדי צורך כמעט מתמיד של מנוחה.

תשובה:

חיבור לנקודה הטובה שבקרבו! דיבור פשוט עם הקב"ה לאורך היום מתוך רוממות הדעת ולא לדבר רק על בעיות ובקשות! קביעת זמן ללימוד נושא שמושך ומעסיק את הנפש.