מה חשיבות הסדר והניקיון? [#13071]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

האם יש על פי התורה הקדושה חשיבות לסדר וניקיון?
ואם כן מה החשיבות לעבודת ה', לנפש, ובכלל...
תודה רבה הרב ה' ישמור אתכם יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים לעולם הזה והבא.

תשובה:

כן. נתבאר בהרחבה בשיעור להכנה לפסח, בנושא נקיונות לפסח. והודפס בבלבבי חלק ו' (פרק יח).