מי אני [#13063]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שוורץ שליט"א
מי הוא אני, כח הויה שבנפש הלא כח הוא להרגוש מציאות האדם שהוא קיים, אבל מי הוא המציאות בעצם - ואם הנשמה היא, קשה לי הנוסח שאומרים "מודה אני וכו' שהחזרת בי נשמתי", הרי שההודאה קאי על חזרת הנשמה אצלי, ומינה דיש אני ויש נשמה.
המצפה לתשובת הרב

תשובה:

אצל כל אחד לפי מדרגתו ושורשו זהו האני שלו, אצל אחד זהו נפש בהמית, אצל אחד נפש, אצל אחד רוח, אצל אחד נשמה, אצל אחד חיה, ואצל אחד יחידה. וכבר נתבאר בתשובה אחרת שיטת בעל התניא, והגר"א.