ענוותן אומר על עצמו שהוא כזה? [#13070]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,

רציתי לדעת, האם יש מצב כזה שאדם ענוותן יאמר על עצמו שהוא ענוותן?
או אדם צדיק יאמר על עצמו שהוא צדיק?
ומה הפירוש של "יהללך זר ולא פיך"?
"אשרי אדם מכיר את מקומו"?
תודה רבה, אתם עוזרים לנו ליישוב הדעת.

תשובה:

כן. כמ"ש בסוף סוטה (מט, ע"ב), לא תתני ענוה דאיכא אנא, ופרש"י שאני ענוותן. והרחיבו המפרשים לבאר אמרה זו.

כבר אמרו חז"ל, יהללך זר – ולא – פיך. אם אין מי שמכירו מותר להלל עצמו לצורך!