ענין קורונה [#13111]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

איך אפשר להוציא ענינים ודרכי שמים מהמילה קורונה שהוא שם בעלמא שאנשים נתנו ,כמו שהרב כתב בספר דע את גאולתך בסופו שיש כאן ענין של כתר וגם ענין של פאה נכרית כפי שמובא שם, והאם הרב התכוון רק לרמז בעלמא.

תשובה:

כל דבר מושגח ממנו ית"ש עד הפרט הקטן ביותר. במבט פנימי של השגחה פרטית מוחלטת, אין מבט של "שם בעלמא שאנשים נתנו", הכל הוא ית"ש נתן!!!