קניתי לאחרנוה דירה ולקחתי משכנתא גדולה [#13072]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

לכבוד מורינו הרב,

א) אני אברך צעיר בה"י קניתי לאחרנוה דירה ולקחתי משכנתא גדולה לאחרונה התעוררתי לבעיה לקחת כסף מהדתות רציתי לשאול כמה זה חמור והאם גם אברך כמוני שחייב הרבה כסף צריך לא לקחת א. האם מדין השתדלות לפרנסה מותר לא לקחת ב. אם יהיה לי בה"י מספיק כסף כמה זה חמור לקחת

ב) עוד רציתי לשאול האם לא עדיף לקחת ולתת את הכסף לצדקה וא"כ לאיזה סוג של צדקה לטהרת המשפחה וכיוצ"ב או לאירגון של חסד ואולי גם לכוללים ות"ת
ג) אשמח גם לדעת את דעת הרב לגבי אברך שחייב להיות רשום בדתות מצד הצבא האם גם לו זה בעיה לקחת כיון שב"כ רשום
תודה רבה על הכל

תשובה:

א. כן, זהו לא השתדלות לקחת כסף ממקור טמא – "דתות", רח"ל ריבוי דתות. שכל מגמת כסף זה שלטון, לשלוט על עולם התורה, להקטינו בכמות ואיכות, ולערב בו חול עם קודש.

ב. החומרא בעיקר היא על הכלל, שעל ידי לקיחת הכסף שולטים על כלל עולם התורה, שלטון חלקי בחיצוניות, ושלטון פנימי של יניקת עולם התורה מקום טמא, והדבר הולך ומחמיר מתקופה לתקופה, פעמים יותר ופעמים פחות. בין והתבונן מהו התהליך של עשרות השנים האחרונות.

מלבד כך, כסף זה אין בו ברכה. ושמעתי שבישיבת תפרח נוטלים כסף זה לצורך חלק הפסולת, קנין טישו וכדו'. וזהו מקומו הראוי לו. אולם עדיין עדיף לא ליטול כלל, כי עצם הנטילה הוא דריסת יד ורגל בתוך מקום התורה. ולכך אף על מנת לחלק לצדקה אין ראוי כן. והוא בחינת אל תתודע לרשות (אבות פ"א מ"י).

אם מקבל מהעמותה כסף זה, וזה על עסקה של העמותה, אין ראוי, אולם עם מתערב עם כסף אחר, יש יותר להקל.

ככלל, ראוי להתבונן שצורת "ההשתדלות" בפרנסה תהיה נקיה ככל שניתן. "ואינו השתדלות כלל להיכנס למקורות הכניסה בלתי טהורים".