#19 הבנת הנפש [#13068]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

המשך שאלה 12952

שלום כבוד הרב,
ב"ה כבר קיבלתי את הבהירות הגדולה שלי בנושאים המהותים שהיו לי לשאול אז תודה, שואל פה על נקודות קטנות שנשארו לי.

1. יש לי איזהושהיא הבנה מעורפלת בנוגע לדעת במידות, גם אחרי לימוד בספר התניא, יש דעת מבדלת מכרעת מחברת ומהפכת, לפי הבנתי דעת במידות היא דעת המחברת ולכן שהרב אומר דעת היא נשמת המידות האם הכוונה: א. הרגשת חיות בכל מידה ומידה ב. חיבור הוית הנפש למידות ונעשה יחוד כלומר הרגשה שהמהות שלי היא אהבה או יראה וכו' ג. הרגשת החיבור למידות, כך שעדיין יש אני ויש מידות ואני מרגיש את החיבור ד. חיבור לכוח הלב המרגיש רק שיכול להתלבש בכל מידה ומידה. אשמח לדיוקים מהרב.

2. בנוסף אשמח שהרב יחדד לי את ההבדל בין רצון לדעת, אני מבין שהדעת היא לבוש לרצון כי היא עולה לרצון אבל הרצון הוא גם מחבר בין הנפש לגוף אז מה ההבדל בינהם בדיוק בנפש?

3. הרב יכול להסביר לי יותר למה רצון היא תנועה מוקטנת ותענוג היא תנועה שלמה? האם בגלל שבתענוג הוא נשאר בהויה ונע בתוכה וברצון יוצא החוצה מההויה? האם מה שהופך תנועה לשלמה זה אם היא בהויה ואם היא יוצאת מההויה היא מוקטנת? אם אכן כך למה זה מה שהופך את התנועה לשלמה?

4. הרב כתב לי "יש רץ ויש רצון" מה ההבדל בין רץ לרצון (שהיא תנועה מוקטנת), האם רצון זה ריצה לתכלית מסוימת ורץ זה ריצה ללא תכלית? אבל אז מה ההבדל בין רץ לבין שעשוע?

5. הרב אמר לי ש"העדר" יותר נמוך מ"הסתרה" של ההויה כי אפילו בהסתרה ה' נמצא האם דברי הרב נכונים ממבט של בורא אבל ממבט של הוית נברא זה מתהפך וכמו שאמרתי ש"העדר" נוגע בהויה ומעדיר אותה ולכן גבוה מהסתרה (שנוגע רק בהתראות שלה) כי אז מתגלית הוית העליון או שגם בזה יש הבנה שהיש הוא גילוי/ביטוי ליש האמיתי ואנו נמצאים איתו בהסתרה?

תשובה:

א. דעת במידות כולל: "מבדלת", הבדלה בין מידה רעה לטובה, ובין מידה
למידה. "מכרעת", להיכן להתחבר. וכן מאזנת בין המידות. "מהפכת", סוד תיקון
המידות, שמהפך מידה רעה לטובה. "מחברת", קושרת כל המידות יחדיו. ויתר על
כן, מחברת את המידות לשורשם במוחין, חכמה בינה דעת. ויתר על כן, מחברת את
המידות לרצון – כתר.

ב. רצון, לשון רוצה, תנועה שמראשית לאחרית. דעת, לעולם יחס בין ב' דברים,
וריבוי הדעות הם ריבוי סוגי היחסים.

ג. שורש התענוג העליון, בחינת תורת שעשועים, שעשוע שנשתעשע הא"ס כביכול
עם עצמו קודם שנברא העולם, כמו שנתבאר בתורת מהר"י סרוג, ובואר בספר עמק
המלך ונובלות חכמה ועוד. ותנועה זו היא תנועה בתוך הא"ס, ובדקות תנועה
בין הגבול לבלתי בעל גבול, בין הא"ס לי"ס הכמוסות במאצילן. אפשר לנסות
לשמוע את השיעורים בספר נובלות חכמה.

לעומת כך, רצון – כתר, תנועה בתוך הצמצום, בתוך הגבול.

ד. רצון – תנועה בתוך הגבול, רץ תנועה מהא"ס לתוך הגבול וחזרה לא"ס. או
לפחות תנועה מן הגבול לבלתי בעל גבול, רץ לבלתי בעל גבול. שעשוע, תנועה
מן הבלתי בעל גבול לגבול "בכח" קודם שנברא העולם, וחוזר חלילה מן הגבול
לבלתי בעל גבול, וחוזר חלילה, שעשע, שע-שע. תנועה זו היא קודם שנברא
העולם (והיא שורש לבריאת הועלם), והיא תנועה בין בלתי בעל גבול לבעל
גבול, וחוזר חלילה. והוא תנועה בין מצדו למצדנו שנתבאר בנפש החיים שער
ג'.

ה. כשאינו יודע שזו הסתרה באמת אינו מכיר שנמצא עמו, אבל כשיודע שזו רק
הסתרה, כדברי הבעש"ט הנודעים, אזי גם בהסתרה מכיר שנמצא עם הא"ס. וכן,
העדר נוגע בהויה מצדו, ולא מצדנו, כי הוא פעל ההעדר.