דע את ביטחונך – שיעור מס 4 [#13125]

י"א תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום רב,
בהמשך לסדרה, אשמח להבהרות:
1. בשיעור האחרון מתוך סדרת השיעורים ארבעת היסודות - הכרה עצמית, הרב ממליץ שמי שסובל מקושי נפשי משמעותי, יקדים ויטפל בעצמו ורק לאחר שחווה הקלה מסוימת, ייגש לעבודה. האם הדברים תקפים גם לסדרת דע את ביטחונך, ובעצם לכל עבודה עצמית משמעותית?
2. הייתי שמח להבהרה - כשהרב מציין את נושא הדביקות בתורה/בקב"ה לאורך השיעור הרביעי, האם כוונת הרב לדביקות בלימוד התורה (ובידיעתה), במצוות ד' או בשניהם?
3. הרב מונה שלושה סוגי פחדים: נמוך - חומרי, נמוך - רוחני וגבוה - רוחני. באשר לפחדים הרוחניים: האם מדובר בדרגות נשגבות של יחידי סגולה, או שהדברים פונים לכל אחד מאיתנו, כל אחד לפום דרגיה דיליה? האם גם אנשים פשוטים צריכים לכוון את עצמם בהתאם לדברי הרב בפרק זה, או שמלכתחילה הוא מיועד לבודדים?
4. אדם שחווה קשיים לאורך חייו, והתקבעה בו נטיה חרדתית (כפי שמצוי היום בקרב רבים), כיצד הוא משתלב בתוך הדברים של הרב? איך הרב היה מגדיר את החרדות/פחדים שלו? האם הדברים פונים גם אליו? לא הצלחתי לגלות מתוך דברי הרב את ההתייחסות הנכונה לכך.

תודה ותזכו למצוות!

תשובה:

א. מדובר רק בקושי שניכר שיוצר חוסר איזון ניכר ביותר. לא נראה לי שאצלך זה המקרה!

ב. בעיקר בלימוד!

ג. מעט שייך לכל אדם.

ד. שייך לחלק החומר.