רמב”ם – קבלה? [#13242]

י"א תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום לרב האריזל כותב שהרמבם לא ידע את הקבלה והרבי מלובביץ אומר שהוא כן ידע והרי הרבי כן ידע את האריזל האם יש דרך לישב הדברים? תודה רבה {בהנחה שנקודות הנחה שצינתי נכונות}

תשובה:

עיין שער הגלגולים הקדמה ל"ו, שהרמב"ם שורשו בפאה שמאלית, ולכך לא זכה לזוהר. אולם יעויין בשומר אמונים הקדמון (ויכוח ראשון, אות יג) שכתב משם אחד ממפרשי הרמב"ן וכן הובא דברים אלו בעוד מרבותינו, שבסוף ימיו זכה לקבלה, עיי"ש בהרחבה. וכן נכתבו מאמרים בנושא זה, ואכמ"ל.