שלוש מדרגות בתפיסה [#13200]

י"א תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה, לגבי שאלה מספר 9549
הרב מציין שלוש מדרגות בתפיסה כאשר הליונה והאחרונה היא "למעלה מהגדרה שהיא למעלה מטעם ודעת" - 3 שאלות בעניין בבקשה:
1. "למעלה מהגדרה" - האם זאת אומרת שאין שם בהכרח טוב או שהכוונה היא שיש טוב כמובן אלא שהטוב הזה אינו נתפס בדעת התחתון?
2. אם החלק השני של התשובה למעלה הוא הנכון אז מדוע ניתן לאדם שכל בכלל אם השימוש בו לעולם לא יכול להכיל את הטוב האמיתי?
3. האם השכל המתפתח מהמדרגות של "כולו רע" - "טוב ורע" - ועד לתפיסה שהיא "למעלה מהגדרה" היא עניין של תהליך התפתחות של התודעה הגשמית מתוך האבחנות שעובר האדם מהמקרים שמסובב לו העליון ובמקום לומר כך על השכל אנחנו בעצם אומרים שהטעם לכך שהשכל נברא הוא כדי שתהיה לנברא בחירה חופשית?
תודה וכל טוב
*********************************
9549 שאלה:
בס”ד
כבוד הרב,
שאלה ברשותך.
להגדיר את הממציאות כ”טוב” משמע שיש מצב קוטבי של “רע”, מה שמשאיר את הנברא בתפיסה של דואליות. אם כך מדוע על הנברא לקבוע שהמציאות היא “טובה” במקום פשוט לקבל את המציאות כפי שהיא – ‘ככה’ ללא הגדרה, היינו לקבל את מה שיש בלי להגדיר את המצב כ”טוב” אלא פשוט קבלה של המציאות כפי שהיא בפשטות, ללא תיוג וללא הגדרה.
אנא עזור לי להבין.
תודה ומועדים לשמחה.
9549 תשובה:
יש ג’ מדרגות, ועל האדם לעלות מלמטה למעלה, שלב אחר שלב, ולא לדלג.
א- טוב ורע.
ב- כולו טוב.
ג- למעלה מהגדרה, שהוא למעלה מטעם ודעת

תשובה:

במקום העליון ביותר בעצמות מאור אין סוף אין כלל הגדרה.

וסדרם של דברים: א. הוית אמיתתו שם זולת כך שיש את הויתו לא ידעינן כלל, אולם ידעינן שכל מה שנמצא זולתו נמצא מהוית אמיתתו. ב. אור א"ס נחלק לאין סוף, ולעשר ספירות הגנוזות וכמוסות, ושם יש שורש לטוב, אלא שלא ידעינן איך וכיצד מתראה שם הטוב. ואם כן, שם אנו מגדירים שקיים אולם לא הגדרת מהות. ג. בתוך עולם דידן מגדירים טוב ורע, ואף אנו מבינים מקצת מהותם.