חברותא [#13332]

ט"ו תמוז התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א, שלום וברכה,

יש לי שאלה על החברותא,
א. מדובר בבעל תשובה נשוי אב לשלושה, כבן 35, התקרב דרך ברסלב, היה לו תקופה שלמד הרבה בעיקר עץ חיים, פתחי שערים עם פירוש בלבבי, הרב גינזבורג, שער היחוד והאמונה לתלמיד בעל התניא, תורת ר' אשר פריינד, והיה לו בזה עליה מאוד גדולה, שקע מאוד בתורה, והתקרב לבורא, היום המצב שלו שהוא מקבל חיות מאמירת תהילים, מקוה, ותיקון הכללי, הקושי הגדול שלו כעת הוא שבת קודש שמרגיש בו יובש גדול יותר מכל השבוע שאין לו כח אפילו להתפלל. הנחמה הגדולה שלו לדבריו שהוא לא עובר עבירות. השאלה היא האם עצה להתמודד עם היובש הזה.
ב. הוא שואל גם אם זה קשור לזה שהוא נדבק לדרך של ר' נחמן, שמחד הוציא לו את הטעם שיש בעבירות, וכנגד זה יצא לו גם הטעם מן המצוות שעושה זאת ביובש גדול.
תודה רבה מאוד על הזמן שהרב מקדיש לשאול שאלות.

תשובה:

א. יש לקבל חיות מהמידה הטובה שבקרבו, ומחלקו באורייתא. ועליו לברר ב' חלקים אלו בפרטות, מהו חלקו במידות ומהו חלקו במוחין, ומשם יקבל חיותו.

כפי הנראה תחילה היה חיותו מהתפעלות, ומחיבור של כללות, וחלק זה כבר טעם בו סגי, ועתה נצרך עבודה מבוררת יותר.

ב. יתכן! כפי שרואים היום, חלק גדול מלומדי תורתו נטו מדרכו הישרה ויצרו תבנית לתורתו ולהנהגה המעשית לפי דרכו, דרך שאינה דרכו, אלא בדו להם מלבם. ודרך זו יוצרת שיבושים לרוב באופן מבהיל ומאבדת פעמים הרבה את החיות הפשוטה והטבעית.