כוח הקדושה [#13544]

ב' אב התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה.

ידוע מרהארי ז”ל שנשמה שבשל עוונותיה נכנסה תחת ג’ קלי’ טמא’ ועושה איזו מצווה, אזי שפע וכוח הקדושה נכנס תחת ממשלת הג’ קלי’.
שאלתי, האם נשמה שעדיין מעורבת טו”ר ועדיין תחת קלי’ נוגה, האם שפע וכוח הקדושה נכנס תחת קלי’ נוגה או שאפשר שנכנס לקדושה, או רק לאחר שתצא הנשמה מנוגה אזי השפע יגיע לקדושה ?

תודה רבה

תשובה:

נמצא תחת נוגה, בשעה שפועל שלא לשמה. וכאשר עושה פעולה לשמה מעלה את כל מה שעשה שלא לשמה. וכמ”ש רבותינו, שתפלה אחת בכוונה מעלה את אלו שקדמו לה בלא כוונה. והוא ההבחנה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ועי”ז הלשמה מעלה את השלא לשמה, כי השלא לשמה היה כלי והכנה ללשמה.