אמונה [#13598]

ד' אב התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול כמה דברים
1. לגבי הערב רב מדוע הראשונים לפני הגר”א לא דברו על גלות זו ? לדוגמה המהר”ל
2. קראתי מה שהרב כתב בנושא ועדיין לא ברור מה הם מחדשים שגלויות אחרות לא עשו?- למשל הכפירה של מצרים, התאוות של פרס ומדי, ההתנגדות לתורה של יון? לא נראה שיש חדש אותם נסיונות.
3. האם יש להם תקנה לחזור בתשובה?
4. קראתי שנכתב שמי שאין בהם ביישנים רחמנים וגומלי חסדים לא עמדו רגליהם על הר סיני כלומר ערב רב, האם מי שמשתתף במצעדי התועבה הם ערב רב או יהודים ששטפו להם את המוח?
5.קראתי שאומרים בשם האר”י שאלו שמתו משבט שמעון הם מילדים של הערב רב, איך זה יתכן שהם יחזרו בתלמידי רבי עקיבא? יש להם חזרה על מנת לתקן?
תודה רבה
יישר כח

תשובה:

א. כי בזמן הגר”א כבר היה גלוי יותר כוחם, וזהו גלות מוסתרת כי איננה נראית בחוץ, ורק כאשר נתקרב ובא זמנה נתגלתה יותר.

ב. החידוש הוא “תערובת” בתוך כנסת ישראל, תערובת של הכל יחד. משא”כ שאר גלויות בכללות כל גלות כח פרט, ועל דרך כלל מחוץ לכנסת ישראל.

ג. אם רובו ערב רב לא, אם מיעוטו כן. וע”י מסירות נפש נבדל חלקי הערב רב מנפשו.

ד. הראשים כן. השאר לא בהכרח. אנו חיים בדור שרח”ל כל עמלם להפוך שכאילו מעשה סדום הוא “הנורמלי”, ומי שאינו מסכים עמהם הוא “המשונה”. וזהו עומק הגלות. וכל דמות ציבורית או רב מטעם המדינה וכד’ שיוצא כנגדם, הופך להיות בעל דעה קיצונית, חשוך מדורות עברו. ויתר על כן יש קבוצות “דתיות” כביכול שהם שייכים להנ”ל ואינם רואים בזה סתירה. וזהו שער הנו”ן שבנו”ן. וישנם רבנים שרח”ל מקרבים קהילות אלו, “כי צריך לקרב ולא לרחק”, והכל מבולבל! מבולבל! מבולבל! ועל ידי זה הופך להיות יותר ויותר נורמלי רח”ל אף בציבור דתי רח”ל. “כסדום היינו לעמרה דמינו”.

ה. חלקי הטוב שבהם, בכל ערב רב יש חלקי טוב!