גוף ונשמה [#13597]

ד' אב התשפ"א

שאלה:

בס”ד

שלום וברכה ישר כוח לרב על כול השיחות ועל האפשרות לשאול

רציתי לשאול איך מתייחסים לגוף ולנשמה ראיתי ממקורות שונים

1 הגוף הוא רע והנשמה הוא טוב ומחוסר ברירה צריך לעשות ביניהם  שלום כמו שלום  ישראל והערבים אבל כמה שפחות להתעסק אתו  רק מה שבהכרח כמי שכפאו שד

2 הגוף הוא רע  והנשמה היא טובה וצריך להילחם  עם הגוף ורצונותיו וכוחותיו כמו סיגופים צמות כדי להחליש את הגוף ולגלות את אור הנשמה ולא לחפש שלום

3 הגוף הוא לא רע ולא טוב  אלא כלי  וצריך לעשות שלום ביניהם כמו שלום בין אחים כי הוא משרת את הנשמה  ועל ידו נשמה יכולה להגיע  את  לתכלית

4 כול עבודת האדם לקדש את החומר כדי שהגוף ושפל ונשמה טובה  אדם מקבל שכר על זה שהוא קידש את החומר

5 שניהם כלים והטוב לאחד ביניהם והרע שלא מאוחדים

האם זה  דרגות ואם כן מה הם ואיך ניתן להבין את זה

האם זה כמו יושב בסתר עליון  עולם של סתירות איך להתייחס למעשה מה צריך לעשות

האם זה תלוי באדם בתכונות האדם מאיזה שורש הוא

האם הסתכלות הזאת נכונה גם לגבי אשה  ואם לא איך צריך להתייחס

האם הסתכלות הזאת נכונה גם לגבי העולם ואם לא איך צריך להתייחס

אשמח לקבל פרוט ומקורות  בכל הדברים  כדי ללמוד ולעיין

וללמוד מהרב איך לראות את הדברים נכון
תודה רבה

תשובה:

משם הבעש”ט ידוע ג’ מדרגות, הכנעה – הבדלה – המתקה. הכנעה – להכניע הגוף. זהו מהלך 2 שכתבת. הבדלה – להבדיל הגוף והנשמה, ולהתעסק עם הגוף כמה שפחות, וזהו מהלך 1 שכתבת. המתקה – לצרף הגוף והנשמה יחד לעבודת הבורא לאחר שהובדל הרע ממנו. וזהו מהלך 4 שכתבת. ואזי הגוף לאחר שהובדל הרע אינו רע אלא כלי, וזהו מהלך 3 שכתבת. ואזי אי צירופם זהו רע, ואחדותם זהו הטוב, וזהו מהלך 5 שכתבת. והדברים ארוכים, ואכמ”ל.