גודל יחסי בישסו”ת [#13573]

ה' אב התשפ"א

שאלה:

תודה רבה הרב על כל האמת והדרך!

מצינו שאבא ויש”ס מתייחסים כט”ס ומלכות ואמא ותבונה מתייחסים כט”ס ומלכות. אם כן אמאי בצורת ההלבשה ישסו”ת לוקחים חצי מקום? הרי ביחס לט”ס שמעליהם היו צריכים להלביש עשירית מהחג”ת דא”א ולא 5 עשיריות?

תשובה:

יש מהות הלבשה, שהלבוש בטל למולבש, ולכך אין מקומו כפי שורשו בקומה, אלא דייקא עולה למעלה מכך, מפני שבטל לעליון.

ויש מהות הלבשה, לבוש – שביל, שהעליון מתלבש בתחתון, והתחתון נעשה שביל להשפיע שפע מן העליונים לתחתונים.

ויש הלבשה תחתונה, על מנת לכסות הערוה, ודו”ק.

ובכל סוגיא יש לברר את מהות ההלבשה באותו סוגיא.