האסון עם רבי אלעזר לפני י’ שנים [#13583]

ה' אב התשפ"א

שאלה:

ב”ה

שלום רב למורנו ורבנו, הרב בלבבי שליט”א,

היום לפני י’ שנים היה את האסון עם הבבא אלעזר אבוחצירא זצ”ל,

בעקבות האסון הזה, כבודו מסר דרשה, שאמר שה שהקב”ה כבר לא מדבר, כבר לא צועק,
יש שפה חדשה שהקב”ה צורח, והצרחה הזאת לא נתפסת בשום דעת ובשום הבנה, הוא לא עובר את מערכת הדעת, הוא בוקע ישר ללב, צורחים על מישהו שהוא בסכנת נפשות, ומי שלא יתעורר עד היום שהיה שיחה ודיבור קשה,
מי שלא שמע את הדיבור הקשה הקב”ה נותן בחירה אחרונה, אחרי צרחה מי שלא שומע נופל לאבדון, וכן שאנחנו בעידנא דריתחא,
ואם נזכה זאת תהיה הצרחה האחרונה וכו’…

שאלותי שהם בעצם שאלה אחת:

מהי ההנהגה בימינו (אנחנו כבר י’ שנים אחרי הבנתי מדבריו שהיה שיחה, דיבור, דיבור קשה, צעקה וצרחה)? האם אנחנו עדיין בצרחה ההיא? האם אנחנו כבר בשלבים אחרי? אם כן מה הם?

תודה רבה!

תשובה:

אז הצרחה הייתה מכיוון מסוים. כהיום, כל הבריאה, מדבר, בעל חי, צומח, דומם, “הכל צורח” מכל צד ומכל פינה, ומרוב ריבוי צרחות ותערובתם אי אפשר לשמוע, כי תרי קלא לא משתמעי, וק”ו צרחות, אלא אם כן חביב לו ביותר ויש לו שקט פנימי. כי כבר השתא הוא מעין קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. וכמ”ש אבן מקיר תזעק. הכל צועק, זועק וצורח. צרח – רצח, הכל עומד בפני ביטול, בחינת רציחה, ולכך הכל צורח. וכך יהא עד ביאת משיח בב”א.