שאלות בענין עולם הבא [#13568]

ה' אב התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א
תודה רבה שהרב נותן לנו אפשרות לשאול שאלות
א. מובא בספרים שיש פעמים שהקב"ה משלם שכר לרשעים על מצוות בעולם הזה כדי להאבידם מעולם הבא. איך זה מסתדר עם כך ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא, ושמצווה זה דבר אין סופי ונצחי שלא יכול להשתלם כאן בעולם הזה. ובנוסף הרי דרך הטוב להיטיב והטוב האמיתי הוא בעולם הבא לא כאן בעולם הזה?
ב. מה הגדר של רשעים בענין הזה ? כלומר האם אדם שמנסה לשמור תורה ומצוות אך נופל לחטאים צריך לחשוש שהשפע שיש לו בעולם הזה זה כדי לשלם לו את השכר על המצוות במקום בעולם הבא ? ואם חלילה כן אז מה הדרך למנוע זאת?
ג. ראיתי פעם באיזה ספר של צדיק קדמון שאמר ששווה לבוא לעולם אפילו אם ח"ו יעבור על כל העבירות שבעולם אם יקיים אפילו מצווה אחת קלה כי העוונות בסופו של דבר האדם יזדכך מהם ויש להם גבול, והשכר אפילו ממצווה אחת קלה הוא אין סופי - איך זה מסתדר עם כך שלרשעים ה' משלם את השכר בעולם הזה?
ד. ראיתי שהרב שליט"א אומר שחלילה אלו שאינם יעזבו את האינטרנט לפני הגאולה לא יזכו לגאולה. איך זה מסתדר עם הרבה אמרות של צדיקים שאמרו שיכלו להביא את הגאולה בזמנם רק שראו שיש נשמות שלא יזכו לתיקון ולכן דחו (מסופר כך על ר' מרדכי מטשרנוביל וכן על הרמח"ל שעשה יחד עם תלמידיו תקופה ארוכה יחודים להביא את משיח ובמוסף של יו"כ הוא שמע רעש וזה היה הס"מ שהגיע ואמר לו שאם יבוא עכשיו יהיו נשמות שלא יזכו ודחה הרמח"ל את כל המאמץ שלו להביא את משיח). וכן ראיתי בספר שמביא שהחפץ חיים אמר שמצווה לפרסם שכשמשיח יגיע יהיו לכולם תיקון כי לא ידח ממנו נידח אז קשה לי שתי שאלות א. איך זה מסתדר עם מה שהרב אומר שלא יזכו כולם. ב. אם בזמנם היו כמה נשמות שלא היה מגיע להם תיקון ולכן דחו את הזמן לכאורה מה הרוויחו הרי מה שנראה לעין שנהיה חלילה יותר גרוע והרבה יותר נשמות היום במצב רוחני קשה יותר?
תודה ענקית להרב שליט"א שמאפשר לנו לשאול את הקשה לנו ונותן לנו תשובות בהירות שמאירים לנו את החיים באמת

תשובה:

א. "איש לפי מהללו", מי שערכו למצוות ערך גשמי, ובפרט שעשה מצוות שלא לשמה על מנת לקבל עושר וכבוד, משלמים לפי מהללו, לפי איך שהוא מעריך מצוותיו. ובפרט ע"י כבוד שהוא ממוצע בין רוחני לגשמי אפשר לשלם, כמ"ש ר' חיים מואלז'ין.

ב. חייב כרת, ושנכרת משורשו מפני דבקות עצומה בעולם החומרי! וכל תאותה וחפצה בחומריות, כלשון ר' יונה.

ג. כנ"ל, כי אינו מחובר לחומר באופן מוחלט, אלא שנופל וכואב לו!

ד. בחלקים העליונים כולם יזכו בבחינת "כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב", ואף שאמרו חוץ, הכוונה לחלקים הנמוכים יותר בנפש!

חלק נוסף הוברר, ועתה נשאר אלו שעדיין לא נבררו, והוא הבירור האחרון!