חינוך ילדים [#13749]

ה' אב התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א

שלום וברכה

בחסד הבורא זוכים לראות איך לכל אדם ובכל זמן התורה מאירה את הדרך, זהו חסד עצום שיש את השו”ת המגלה את דרך התורה.

א. אשתי בקשה לשאול, ושאלתנו היא, מה אחריותם של ההורים על מעשי ילדי הבית הבוגרים בגיל הנערות.

האם יש חיוב למנוע מהם לעשות כחפצם, או אין חיוב למנוע מהם, וצריך ליתן להם להתנהל כדרכם.

מדובר שהנער או הנערה לא מקבלים את דעת ההורים ונשארים בדעתם לעשות כחפצם. אע”פ שזה נוגד את הלך רוח הבית, ולפעמים זה גם איסור.

ואם לא צריך למנוע, אבל כאשר הם משתמשים לדוגמא במחשב של הבית יש בזה מסייע.

בהערכה רבה

תשובה:

נצרך להסביר בנועם וחן ובכנות פנימית, ולהתפלל על כך לקב”ה. זהו גיל שיש בו בחירה, ועל כל אחד מוטל לבחור כראוי.

נכון שאין לתת להם להשתמש בממון ההורים לאיסור להדיא. אולם אם אפשר להשתמש בו גם להיתר וגם לאיסור סגי שיודעים שזה נגד רצון ההורים ורצון ה’. ויש להסביר להם שזה גזל, כי אין ההורים מרשים בכך!