דעת תורה [#13675]

י"ג אב התשפ"א

שאלה

כבוד הרב לאי"ט,
שמעתי מצדיקים שאי אפשר אפילו לגדול וצדיק לדעת הכל ובפרט בתקופה קשה כזו, ושאף היודעים קצת אינם מדברים כ"כ על הדבר. ואם תמצא איש שאומר שיודע בבירור כל פרט ופרט מה שנעשה עם העולם היום, צריך לחשוד אותו. אולי אני יכול לשאול – מה דעת הרב בזה?

תשובה:

רק הקב"ה יודע הכל! כי צדיק משיג לפי חלקו!

בזמן זה ההנהגה ע"י מה שנקרא "הראש הלא נודע", ולכך הכל לא נודע וסתום. אולם זה ידענו היכן שורש ההנהגה. ועצם ידיעה זו נותנת בהירות רבה מאוד! אולם חלקית! וזו שורש הבהירות השורשית לעבור בבהירות חלקית את תקופה זו. כי זו אינה אי ידיעה רק כפשוטו, אלא התראות של הפכים, שהכל מתהפך, ובכל דבר מתראה דבר והיפוכו.

ומי שאינו מבין זאת אצלו הכל מבולבל, כי הדברים אינם יציבים וברי תנודות ושינויים לרוב. ומי שרוצה להבין לפי ערכו את תקופה זו, עליו לראות בכל דבר, דבר והיפוכו, ואזי הוא רואה תמונה כוללת כיצד הקב"ה מנהיג דור זה.