כיסוי ראש לאישה [#13706]

י"ג אב התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1. האם כיסוי ראש לאישה הוא מחיוב מן התורה?
2. האם זה נכון שיש אומרים שזה מדרבנן?
3. האם זה נכון שיש דיעה שאומרת שאישה כלל לא חייבת בכיסוי ראש?

תשובה:

א. זהו דת יהודית במקום שאין דרך אנשים להיות בהם. אולם במקום שדרך האנשים להיות בהם, זהו דאורייתא. כמ"ש (כתובות, עד, ע"א) ראשה פרוע דאוריתא היא, דכתיב ופרע את ראש האשה, ותנא דבי ר' ישמעאל, אזהרה לבהות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש. וגילוי הראש גמור הוא דאורייתא, אולם כיסוי חלקי הוא רק דת יהודית, יעויין שם בגמרא.