כולל לילה ללימוד מוסר [#13825]

י"ט אב התשפ"א

שאלה:

למדתי קצת מהספרים של הרב שעוזרת לי הרבה ופותח לי את האור והיה לי הרבה עליי' מזה, תודה ותודה להרב על הכל. חישבתי רעיון ורציתי לדעת מה דעת הרב שליט"א בזה, והוא, לעשות כולל בלילה ללימוד מוסר בעיון, באופן של יראת ה' היא חכמה, ללמוד הסוגיות במוסר היטב כדי לראות החכמה של מוסר באופן עיוני והתכלית הוא לבוא לעורר ההרגש שבלב, וכמ"ש ברמח"ל בדרץ עץ חיים שיש ללבות הגחלת והאז הגחלת נעשה לדלקת גדול. מה הרב שליט"א חושב על זה?

תשובה:

מצוין! ובנוסף לכך על כל אחד לעבוד למעשה עם ועל נפשו.