דע את ביטחונך – שיעור מס’ 6 [#13945]

כ"ב אב התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
בהמשך לסדרה דע את ביטחונך, אשמח להרחבה בנקודות הבאות:
א. האם העבודה המוצעת בשיעור זה, במסגרתה כל אדם צריך לעבור תהליך של שינוי תפיסת חיים לעבור מתפיסת חיי גוף לתפיסת חיי נפש, משתלבת בעבודת האמונה - היינו שעל הלומד לתרגל את עבודת האמונה כפי שבוארה היטב בשלושת השיעורים הראשונים, ולצדה את התפיסה המוצגת בשיעור זה, או שעבודת האמונה מייתרת את המבט המוצג בשיעור?
ב. הרב כתב: ' בעומק, עצם סדרי ההשתנות מתפיסה אחת לתפיסה שניה בדברי תורה הם הם השורש לפחד בנפש האדם'. האם הרב יוכל להרחיב בכך, והאם ישנה הוראה מעשית היוצאת מתוך הדברים, על מנת להתמודד עם פחדים?
ג. הרב כותב 'הסיבה העמוקה להיעדר הפחד היא מחמת שיהודי מאמין זה התבדקות ואחיזה בדבר שאינו משתנה - אני הו-יה לא שניתי'. האם כוונת הדברים היא שלאחר שפיתח האדם תפיסה של 'אין', אז - הוא דבק ואוחז בו ית', שאינו משתנה, וממילא אינו פוחד, וממילא - מי שלא פיתח תפישת 'אין', והוא עדיין בתפיסת 'יש', יתקשה להתמודד עם פחדים מתוך תפיסה זו?
ד. האם נכון יהיה לומר שמי שחווה עבר/ילדות לא יציבה בעליל, חומרית ורגשית, מועד יותר מאחרים לפחדים (חרדות), היות והבסיס עליו מתבססים רובא דעלמא, היעדר השינוי, כמעט ואינו קיים בתודעה שלו?
ה. האם הרב יוכל לתת הנחיה מדויקת, תרגול יומי של פעולה ו/או מחשבה שיאפשר לפתח את התפיסה בה השיעור עוסק, של חיבור לכוחות ולא למציאות החומרית/לעולם שלי ולא לעולם שאינו שלי (שני צדדים של אותו מטבע, כפי שמבאר הרב)?
ו. שאלה כללית שנוגעת לאמונה וביטחון: כאשר אדם עמל על אמונה וביטחון, פירוש הדבר הוא שהוא ניגש לכל דבר מתוך אמונה וביטחון עם האני שלו, אלא שהאני שלו בטוח יותר, היות והוא נסמך על הקב"ה, או - שכאשר הוא ניגש לכל דבר הוא 'מפנה מקום' לקב"ה, ומאפשר לו לפעול דרכו, והוא עצמו יוצא ידי חובת השתדלות? האם שתי תפיסות שלו קיימות במקורותינו? האם על אדם לבחור באחת מהשתיים? האם יש השפעה לנטיה האישית של האדם בבחירה בין שתי האפשרויות?

תודה רבה ותזכו למצוות!

תשובה:

א. משתלבת מתוך תפיסה זו לחיות חיי אמונה ולא מתוך תפיסת גוף.

ב. שורש הפחד – שינוי. ושורש כל השינויים בתורה עצמה. ונצרך עומק לקלוט שהכל כלול בתורה ואינו בגדר שינוי, בבחינת "אני הוי"ה לא שניתי", אלא מעיקרא הכל כלול בתוכה.

ג. כן! אין שכולל הכל בתוכו.

ד. נכון.

ה. נצרך ללמוד להכיר את כוחות הנפש, ואח"כ להתבונן בכל יום על פעולה אחת איזה כח יצא בה לפועל, אולם להתבונן שזה כח אחד שכל פעם יוצא לפועל באופן שונה, ולהתבונן איך יצא לפועל בעבר, ואיך עתה, ולהכיר שהכל כח אחד.

ו. ב' תפיסות נכונות, תפיסת יש ותפיסת אין. ושורשם, אין – צמצום, יש – קו.