דרוש הקיווי לרבנו הרמח”ל [#13835]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
כתב רבנו הרמח"ל (דרוש הקיווי):
"ה' הוא האלקים" ממש, כי הכל אחד. אך שרצה להוציא תחלה אלקים כדי לקבל מיקו"ק.
האם פירוש הדברים, הוא ששם יקו"ק הוא כעין אור, ולעומתו שם אלוקים הוא כעין כלי? זאת אומרת - שם אלוקים, במשמעות זו, הוא הביטוי בעולמנו לשם יקו"ק?
אם זו אינה ההבנה, אשמח מאד להבהרה של הדברים. אם זו אכן ההבנה:
1. האם כאשר אנו מברכים ברכה, ומקדימים שם יקו"ק לשם אלוקינו, ניתן לכוון כך - ברוך אתה יקו"ק - האור, אלוקינו - הכלי, הבא לידי ביטוי בעולמנו, מלך העולם וכו'..?
2. מדוע בתפילת עמידה מברכים מבלי להזכיר שם אלוקינו, אלא רק יקו"ק (למשל, ברוך אתה יקוק הרוצה בתשובה, ולא אלוקינו מלך העולם הרוצה בתשובה)?
3. שאלה זו אינה נוגעת לנידון לעיל כלל: הרב כתב על הרוגי מירון דברים היוצאים מגדר הרגיל. הזדמנה לי מתוקף מקצועי אפשרות לסייע למשפחתו של אחד ההרוגים. האם נכון עבורי להתגייס לכך באופן מיוחד, לאור מעלתם העצומה של ההורגים?

תודה ותזכו למצוות

תשובה:

א. כן. כן.

ב. תפילת העמידה בעולם האצילות, ושם הכלים כלולים באורות, כנודע. ושם נאמר אין אלקים עמדי. וכמ"ש בזוהר חי (בראשית, דף כג, ע"א) וז"ל, ועיקר שם אלקים, הכסא, בריאה. אבל בנקודת אצילות, "אין אלקים עמדי", הכל אחדות פשוטה.

ג. כן, באיזון נכון!