זמן ולמעלה מן הזמן [#13895]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

גן עדן וגיהנום זהו לכאורא דבר שלמעלה מן הזמן,אם כן איך נאמר שמשפט רשעים בגיהנום יב חודש וכאשר עבר כאן אצלנו בתוך הזמן יב חודש כבר מחזיקים שהמנוח כבר יצא מהגיהנום,הרי למעלה אין זמן

תשובה:

גן עדן וגיהנם הם בתוך שית אלפי שנין, ולכך הם בתוך מדרגת הזמן.