חזרת הנבואה [#13829]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

שלום לרב שליט"א.
הרמב"ם אומר שלפני הגאולה הנבואה תחזור לישראל, והנה לכאורה אנחנו כבר בשלב הזה, והיכן הנבואה?
ואם אילו הבעלי השגה שיש היום, הרי מנסיון יש בהם הרבה טעויות וחוסר דיוק, ולא מתקרב כלל לדרגת הנבואה, וכמו שהיה פעם נביאים לישראל כפליים כיוצאי מצרים, ואיפה הם היום?

תשובה:

זו הייתה דעת הרב קוק, שלכך ניסה להחיות את רוח הנבואה בתורתו ובדרכיו. אולם נחלקו עליו, כי זה בבחינת בני אפרים, שעדיין לא בא עת זו.