חשבתך פ”ה [#13836]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

בס"ד.

לכבוד הרב

בהמשך למה שכתב הרב בדע את מחשבתך פ"ה, רצוני לידע האם יש אפשרות לאדם להתחליף,
ולחשוב בעיקר מחלק המחשבה, או שזה נקבע בנפשות וא"א לשנות, ואני בעצמי מחד יש לי ציור מאוד מפותח בסוגיות, ומאידך יש לי [עכ"פ בשנה אחרונה] חלק השכל, והן מתנגדים, כי אחר כל סוגיא שהחלטתי מהלך היה סתירה כי הציור היתה אומרת לפרשה הכי ומאידך השכל טוען כו' והייתי מרגיש כי אם אני משנה מהציור אבדתי חלק חיים וקשה להעלות מה היתה הרגשתי, וע"כ רצוני לידע שאלה הנ"ל, ואם התשובה לא, מה עצה יש להרב ליתן לי, ייש"כ מרובים.

תשובה:

ניתן לבקוע יותר ויותר לקודם החטא ששם העיקר השכלה ופחות ציור. בנוסף לכך, יש לשלבם, שהשכל – השכלה "תתלבש" בציור, ולא יסתרו זה לזה.