להוריד שיעורים מקול הלשון [#13974]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

לרב הגאון שליט"א,

האם יש הבדל בין להוריד שיעורים מקול הלשון ל MP3 מהאתר אינטנרט באמצעות אינטרנט נטפרי לעומת מעמדות קול הלשון שיש בחלק מהכוללים? כמה לטרוח..אני אומר לעצמי הרי שאני משתמש בין כה באימייל מה שנצרך, כפי עצת הרב, שבאימייל ניתן להשתמש, כמובן על אינטנרט מסונן היטב היטב..
תודה לה' אני משתדל ב"נ בשמחה להפחית השימוש באינטנרט למינימום ההכרחי, אף שאני פסיכולוג וזה לא פשוט לי.. אני חושב כמה פעמים אם אני מכורח או לא ללמוד/לךקרוא את הדבר הזה או שמא אוכל להשיכו בספר וכד'.. מקווה שזה לרצון ה'
תודה רבה!

תשובה:

כן, קול הלשון חסום כמעט לחלוטין לפי מיעוט הבנתי. יש לטרוח הרבה. כל השתדלות יקרה בעיני ה'.