עזבתי לגמרי את האינטרנט וגם איימיל [#13881] [English: #14093]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

(א) עזבתי לגמרי את האינטרנט וגם איימיל. קודם לכן אני היה מקושר לכמה שנים לשיעור מסוים שהיה מופץ ע"י האירנטרנט ואני היה משלם כסף לקנות שיעורים הללו ועדיין אני ממשיך לשלם, ושיעורים אלו נמצאים רק ע"י האינטרנט ע"י שילום פרטית שע"י שימוש "יו-טוב" של האינטרנט. וכאן בעירנו יש חנות ספרים שיש בו שימוש להורדת מוזיקה מהאינטרנט, שמשלמים יהודי להוריד המוזיקה מהאינטרנט וזהו הפרנסה שלו. האם מותר לי לשלמו לקנות השיעורים?
(ב) ודרך אגב, המגיד השיעור של שיעורם אלו עוסק בקירוב ומטיל את שיעורי וידיאו שלו על האינטרנט וגם משתמש במכשיר חכם כדי שהשיעורים שלו יכולים להראות ע"י פייז-בוק. האם זה פוסל אותו א"כ לשמוע לשיעוריו על חסידות?
(ג) הייתי בהתלהבות להתחבר עוד לשיעורים אלה על חסידות, אמנם אני שואל שאלה הזאת מחמת שאני חושש שהיצר הרע רוצה למשוך אותי לחזור להאינטרנט ואין זה רצוני. האם ההתלהטות שלי הוא סימן שבאמת יש לי להרחיק עצמי בכך? דכדי לאפשר זאת אני צריך ליתן לו קוד כניסה אל אתר ואני מרגיש שזה מכניס אותי בדקות לחיי האינטרנט שהיה לי בעבר, וצריך אחר לבדוק האיימיל שלי לזהות עצמי, וא"כ זהו דבר לא קל כיון שיש לי לשאול עוד יהודים אחרים כדי לאפשר זאת, ויהודים אלו הם נמצאים על האינטרנט בלאו הכי...השאלה הוא א"כ האם יש לי להמשיך לשמוע לשיעורים אלה ולקבלם באופן הנ"ל? אין ברצוני כלל לנתק את הקשר שיש לי עם הקב"ה או ח"ו לחבר עצמי לטומאה!

תשובה:

א. אם זה אינו חסום, לא.

ב. ראוי לחפש רב אחר שמור יותר.

ג. כדאי לחפש דרכים נקיות יותר, ולינוק ממקור טהור יותר.