קורונה- מתים? [#13971]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

כבוד הרב לאי"ט,

 יש רב שידוע אצל הרבה כצדיק והאזנתי לשיחותיו. גבי הנגיף קרנה הי'ה מן היחידים ממש בשכונה שהשאיר בית המדרש שלו פתוח אף בימים המסכונים ביותר ר"ל כשכל הרבנים סגרו בתי מדרש שלהם. החברותא שלו שהי ת"ח צעיר נפטר באותו זמן מהנגיף. אנו לא יודעים אם זה מחמת שבא לבית המדרש או אם מת כמו כמה אחרים שמתו בשכונה. אבל הדבר לא נראה טוב לעיני העם. בדרשה לאזכרה לאותו ת"ח צעיר ע"ה (וגם הי'ה לגבות צדקה עבור משפחתו) אמר אותו רב שהנגיף כבר עבר מן ברוקלין ואיננו עוד. אבל כידוע התחזקה המחלה בשכונות החרדיות בניו יורק וניו דשזרזי ונפלו עוד האנשי שלומינו. מאותו זמן ואילך לא האזנתי לשחיותיו של אותו רב. אני יודע שהרבה בלבול הדעת הי'ה והרבה לא ראו מה שהיו צריכים לראות – אף רבנים. אבל אני לא יכול עוד להאזין לדרשותיו. מה דעת הרב בזה?.

תשובה:

תחפש את הרב הקרוב ביותר לאמת לפי הבנתך, ובתוך זה את הקרוב ביותר לחלקך בעולמך!